Dienstencheques

Hulp in het huishouden kost 1 dienstencheque per uur.
Klanten betalen met papieren of elektronische dienstencheques.

Meer informatie vind je bij 'alles over dienstencheques', zoals:

  • Hoeveel kosten dienstencheques?
  • Hoe en waar vraag je cheques aan?
  • Dienstencheques zijn fiscaal aftrekbaar. Hoe zit dat juist?

Gratis hulp annuleren

Tot 4 keer per jaar kunnen klanten bij 't Gerief 'tijdelijk hulp annuleren' (vb. bij vakantie, verbouwing). Deze annulatie is eenvoudig én kosteloos.

 

Verzekering is inbegrepen

't Gerief is verzekerd. Als er schade is tijdens het werk van onze huishoudhulp, doen we een aangifte bij onze verzekering. Klanten betalen een franchise van € 125.

Klanten hoeven dus geen aparte verzekering af te sluiten. 't Gerief heeft ook een arbeidsongevallenverzekering voor haar medewerkers.

 

Geen bijkomende administratieve kosten

Klanten betalen geen inschrijvings- of aanmeldingskosten, noch opvolgingskosten.

 

Gratis deskundige opvolging

De jobcoach is een vaste contactpersoon voor zowel klant als huishoudhulp. Hij of zij volgt de tewerkstelling van de huishoudhulp bij de klant op. We starten steeds met een huisbezoek, maken duidelijke afspraken en wanneer er later vragen of opmerkingen zijn kan de klant terecht bij deze jobcoach. 't Gerief rekent hiervoor geen extra kosten aan!

 

Gebruikersovereenkomst

Bij aanvang van de samenwerking ondertekenen 't Gerief en de klant een gebruikersovereenkomst waarin alle afspraken opgenomen staan. De jobcoach overloopt deze overeenkomst met de klant bij de start, samen met het 'communicatieboekje'.