Betaalbare hulp

Het dienstencheque-systeem is voor de 'gebruiker' (de klant) een voordelig systeem: de aankoopprijs bedraagt slechts € 9 en je kan ze inbrengen in je jaarlijkse belastingaangifte. Na de fiscale verrekening kost 1 dienstencheque nog slechts € 7,2. Deze belastingvermindering van € 1,8 per dienstencheque, geldt voor de eerste 167 dienstencheques per persoon per fiscaal jaar. Daarna kan je nog steeds dienstencheques kopen, maar heb je geen recht meer op vermindering. Woon je samen? Dan is het wellicht interessant een extra gebruikersnummer aan te vragen.


In bepaalde situaties (vb. pensioen) wordt er gewerkt met een belastingkrediet. Meer informatie over de fiscale aftrekbaarheid vind je hier.
Voor zelfstandige moeders voorzien de sociale verzekeringskassen 105 gratis dienstencheques, in het kader van moederschapshulp.

Maar hoe kan dat dan zo goedkoop zijn?

De overheid subsidieert het systeem van dienstencheques. 't Gerief krijgt voor alle ontvangen cheques een uitbetaling waarmee we de arbeidskosten van onze medewerkers kunnen betalen.

Dit houdt dan ook in dat de Vlaamse overheid de reglementering bepaalt. Zij beslist bijvoorbeeld welke taken wel of niet mogen gebeuren, hoeveel cheques je mag aankopen en hoeveel de cheques kosten. Het systeem werd ontwikkeld om het ontstaan van buurtdiensten te stimuleren en om zwartwerk tegen te gaan.